Česky

Podmínky byly naposledy změněny 29.11.2018.

Bar Chýše (zřizovatelem je Stanislav Kříž) je majitelem a správcem webu http://barchyse.cz.

Tato stránka informuje o nakládání s osobními údaji.

Cookies

Cookies jsou na webu Bar Chýše užívány pouze pro práci s Google Analytics – anonymizované měření chování návštěvníků webu. Anonymizované údaje o chování návštěvníků schraňujeme na 26 měsíců. Každý návštěvník může toto měření odmítnout. K jiným účelům, než je práce s Google Analytics, web Bar Chýše cookies nepoužívá Více informací

Facebook

Pro informování o aktuálním dění v Bar Chýše, web vytváří svůj blog z obsahu facebookové stránky Bar Chýše – resp. pouze z toho obsahu, který na ni vloží její správce, Bar Chýše. K tomuto účelu web používá facebookovou aplikaci s pravomocí “Page Public Content Access”. Jiný účel, než pasivní zobrazování obsahu vytvořeného správcem stránky na web, aplikace nemá.

English

Terms were last modified 29.11.2018.

Bar Chýše is the owner and administrator of http://barchyse.cz.

This site informs you about the handling of personal information.

Cookies

Cookies are only used on web Bar Chýše to work with Google Analytics – anonymized measurement of site visitors behavior. Anonymized visitor behavior data is saved for 26 months. Every visitor can reject this measurement. Cookies are not used for any other purpose than Google Analytics. More informations

Facebook

For informing about our current events in Bar Chýše, the web creates its blog from the content of the facebook page Bar Chýše which is only created by its administrator. For this purpose, the site uses a facebook application with the “Page Public Content Access” authority. There is no other purpose than the passive delivery of content created by the site administrator on the website.